Newyddion

 • Y Gwahaniaeth Rhwng Silk A Mulberry Silk

  Ar ôl gwisgo sidan am gymaint o flynyddoedd, a ydych chi wir yn deall sidan? Bob tro y byddwch chi'n prynu dillad neu nwyddau cartref, bydd y gwerthwr yn dweud wrthych mai ffabrig sidan yw hwn, ond pam mae'r ffabrig moethus hwn am bris gwahanol? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng sidan a sidan? Problem fach: sut mae si ...
  Darllen mwy
 • Pam Silk

  Mae gan wisgo a chysgu mewn sidan ychydig o fuddion ychwanegol sy'n fuddiol i iechyd eich corff a'ch croen. Daw'r rhan fwyaf o'r buddion hyn o'r ffaith bod sidan yn ffibr anifail naturiol ac felly'n cynnwys yr asidau amino hanfodol sydd eu hangen ar gorff dynol at wahanol ddibenion fel atgyweirio'r croen ac h ...
  Darllen mwy
 • Sut i olchi sidan?

  Ar gyfer golchi dwylo sydd bob amser y dull gorau a mwyaf diogel ar gyfer golchi eitemau arbennig o fregus fel sidan: Cam1. Llenwch fasn â <= dŵr llugoer 30 ° C / 86 ° F. Cam2. Ychwanegwch ychydig ddiferion o lanedydd arbennig. Cam3. Gadewch i'r dilledyn socian am dri munud. Cam4. Cyffroi’r danteithion o gwmpas yn t ...
  Darllen mwy